Уважаемые коллеги!

Редакция сайта 1-4.by и издательство "Новое знание" поздравляет Вас со Всемирным днем учителя!

Мы высоко ценим щедрость ваших любящих сердец, Ваше терпение и понимание, преданность делу и любовь к своим ученикам! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья. Желаем крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелегкого труда и всяческих удач в личной жизни! :)

Урок беларускай мовы "Словы, якія называюць прымету прадмета. Анлайн-падарожжа"

Файлы: Канспект анлайн урока для 2 класа па тэме Словы, якія называюць прымету прадмета_1.docx

Словы, якія называюць прыметы прадметаў..pptx

Описание:

Мэты вучэбнага занятку (образовательная, развивающая, воспитательная):

  • Пазнаёміць са словамі, якія называюць прымету прадмета, іх граматычнай сувяззю са словамі-прадметамі; вучыць падбіраць да слоў-прадметаў іх прыметы; фаміраваць уменне выдзяляць такія словы сярод іншых слоў (у групе слоў або ў сказе); узбагаціць слоўнікавы запас вучняў новым слоўнікавым словам; паўтарыць вывучаныя арфаграмы; актывізаваць пазнавальную актыўнасць.
  • Развіваць арфаграфічную пільнасць, фанематычны слых, мову, уважлівасць, памяць, мысленне.
  • Выхоўваць беражныя адносіны да прыроды, пачуццё ўзаемадапамогі.

Рекомендуемая литература

2 комментариев

  • Volha1067 написал

    Аўтар распрацаваў цудоўны канспект урока і прэзентацыю да яго. Увесь матэрыял пададзены ў даступнай форме. Урок насычаны цікавымі заданнямі. Ва ўроку выкарыстаны і магчымасці партала Learningapps - цікавыя заданні для праверкі ведаў. Дзякуй аўтару і творчых поспехаў!

  • 270269elena написал

    Вялікі ДЗЯКУЙ. Не першы раз звяртаю ўвагу на анлайн-урокі, якія распрацавала Анна Уладзіміраўна. Карыстацца імі вельмі зручна. Падабаецца і вучням, і іх бацькам. А якая дапамога для нас, настаўнікаў! Творчых поспехаў, Анна Уладзіміраўна!

Вам необходим вход для комментария.

Теги: Беларуская мова, 2 класс

ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ