Урок беларускай літаратуры "Л. Дайнека “Любіце мову”. Прыказкі пра слова і кнігу"

Файлы: Беларуская літаратура_1.docx

Описание:

Мэты: на пры канцы ўрока вучні будуць

ведаць: назву вывучаемага твора, прозвішча аўтара;

умець: вызначаць галоўную думку твора, эмацыянальны настрой твора, вобразныя словы;

Задачы: удасканальваць навык правільнага вымаўлення гукаў і захавання акцэнталагічных норм пры чытанні;

садзейнічаць узбагачэнню слоўнікавага запасу вучняў лексікай твора;

спрыяць выхаванню беражлівых адносін да роднай мовы, папярэджанню сучаснікаў аб небяспечных наступствах страты мовы.

Рекомендуемая литература

Комментариев нет

Вам необходим вход для комментария.

Теги: Літаратурнае чытанне, 4 класс

ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ