Урок па курсу Чалавек і свет “Глеба, яе значэнне”

Файлы: Глеба, яе значэнне_1.doc

Описание:

Мэта: плануецца, што да канца ўрока вучні будуць:

  • ведаць азначэнне "глеба", састаў глебы, значэнне глебы ў прыродзе і для чалавека;
  • умець вызначаць уласцівасці глебы, раскрываць элементарныя ўзаемасувязі.

Задачы асобаснага развіцця: ствараць умовы для:

  • фарміравання паняцця "глеба", для даследавання саставу глебы праз выкарыстанне гульнёвых метадаў і прыёмаў;
  • развіцця ўменняў выдзяляць галоўнае ў вывучаемым матэрыяле, агульнавучэбных уменняў і навыкаў: назіранне, параўнанне, аналіз, самакантроль, самаацэнку, фармуляванне асабістых вывадаў;
  • фарміравання пазнавальнай цікавасці і развіцця камунікатыўных кампетэнцый вучняў праз работу ў парах;
  • выхавання цікавасці да самастойнай эксперыментальнай работы, прывіцця любові да прыроды.

Рекомендуемая литература

Комментариев нет

Вам необходим вход для комментария.

Теги: человек и мир, 2 класс