Урок літаратурнага чытання Б.Сачанка "Хлеб", 3 клас

Описание:

Мэта:

  • Узбагачаць слоўнікавы запас вучняў лексікай апавядання.
  • Працягнуць фарміраваць уяўленні вучняў аб жыцці і характары дзяцей у пасляваенны час сродкамі мастацкага слова.
  • Развіваць у вучняў творчае ўменне прыдумваць заканчэнне апісаных у творы падзей, лагічнае мысленне, увагу і маўленне.
  • Развіваць уменні тлумачыць учынкі дзейных асоб, выказваць свае адносіны да іх зместу прачытанага.
  • Назіраць за формай апавядання: хто распавядае: герой ці аўтар?
  • Вучыць вызначаць тэму і галоўную думку апавядання.
  • Развіваць уменне выразна, правільна і асэнсавана чытаць твор уголас з захаваннем інтанацыі сказа, паўз і патрэбнага тону.

Скачать Конспект урока

Рекомендуемая литература

Комментариев нет

Вам необходим вход для комментария.

Теги: Літаратурнае чытанне, 3 класс