Урок беларускай мовы "Абагульняльны ўрок", 2 клас

Описание:

Мэта: стварыць умовы для актыўнай пазнавальнай дзейнасці вучняў па засваенні тэмы і выкарыстанні атрыманых ведаў у практычнай дзейнасці.

Задачы:

  • навучальныя: плануецца, што ў канцы занятку вучні будуць:

ведаць што такое тэкст і яго асношныя прыметы; 

умець вылучаць структурныя часткі тэксту; падбіраць да яго загаловак;вызначаць тэму і асноўную думку тэксту.

  • развіваючыя: падчас выканання вучэбных задач садзейнічаць фарміраванню ўмення аналізаваць, рабіць вывады, узбагачаць і развіваць мову вучняў;
  • выхаваўчыя: садзейнічаць фарміраванню культуры міжасабовага ўзаемадзеяння падчас калектыўнай работы, работы ў парах і групах;стварыць умовы для выхавання беражлівых адносін да прыроды.

Скачать Презентацию

Скачать Конспект урока

Скачать Фото к уроку

Рекомендуемая литература

Комментариев нет

Вам необходим вход для комментария.

Теги: Беларуская мова, 2 класс