Урок беларускай мовы "Зацвярдзелыязычныя гукі", 2 клас

Описание:

Мэта: стварыцьумовы для актыўнай пазнавальнай дзейнасці вучняў па засваенні тэмы і выкарыстанні атрыманых ведаў у практычнай дзейнасці.

Задачы:

  • навучальныя: плануецца, што ў канцы занятку вучні будуць:

- ведаць, якія гукі ў беларускай мове адносяцца да няпарных цвердых зычных, асаблівасці іх вымаўлення і перадачы на пісьме ў беларускай мове ў адрозненні ад рускай мовы;  

- умець правільна вымаўляць зацвярдзелыя зычныя гукі, правільна ўжываць літары, якія абазначаюць галосныя гукі, пасля зацвярдзелых зычных;

  • развіваючыя: падчас выканання вучэбных задач садзейнічаць фарміраванню ўмення аналізаваць, рабіць вывады, узбагачаць і развіваць мову вучняў;
  • выхаваўчыя: стварыць умовы для выхавання павагі да роднай мовы, ацэнкі вынікаў сваёй працы, культуры індывідуальнай і калектыўнай вучэбнай дзейнасці.

Скачать Презентацию

Скачать Конспект урока

Скачать Приложение

Рекомендуемая литература

Комментариев нет

Вам необходим вход для комментария.

Теги: Беларуская мова, 2 класс