Урок беларускай мовы "Клічныя сказы"

Файлы: Belaruskaya_mova_1.doc

Описание:

Мэта: фарміраванне паняцця пра клічныя сказы; знаёмства з роляй клічных сказаў у маўленні.

Задачы: навучальная: навучыць знаходзіць клічныя сказы; вучыць выкарвстоўваць адпаведны знак прыпынку пры афармленні клічных сказаў на пісьме. развіваючая: развіваць граматычны лад маўлення вучняў; развіваць вуснае маўленне, складаць клічныя сказы з ужываннем спецыяльных дапажных слоў. выхаваўчая: выхоўваць этычныя нормы паводзін ў грамадстве.

Рекомендуемая литература

Комментариев нет

Вам необходим вход для комментария.

Теги: Беларуская мова, 3 класс

ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ